Kanal Tedavisi Nedir?

Kanal tedavisi dişin merkezindeki küçük, iplik şeklindeki dokunun yani pulpanın (pulpa) çıkarılmasıdır. Hasarlı, hastalıklı veya ölü pulpa çıkarıldığında, kalan boşluk önce temizlenir ve daha sonra diş formatında şekillendirilir ve tekrar doldurulur. Bu işlemle kök kanalı kapatılır. Uzun yıllar hastalıklı veya hasarlı dişler çekilmek zorunda kaldı, ancak günümüzde kanal tedavisi ile kaybedilecek durumda olan dişler bile kurtarılabiliyor. Kanal tedavisi yapılırken, işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek hastanın en az zamanda olumsuz etkilenmesini önlemek için diş hekimlerinin bu alanda uzman olmaları ve uygulama yapmaları büyük avantaj sağlayabilir. Golden Smile Polikliniğimizde sadece kanal tedavisi yapan uzman diş hekimlerimiz bulunmaktadır.

En önemli nedenleri şunlardır:

Kırık diş,
Derinleşen çürük,
Dişe geçmişte veya yakın zamanda alınan darbelerin neden olduğu diş hasarı.
Diş enfekte olduğunda veya öldüğünde, tedavi edilmezse diş kökünde irin birikerek çene kemiğinde apse oluşturabilir. Bir apse dişi çevreleyen kemiği tahrip ederek ağrıya neden olabilir.

Kök tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi, duruma göre birden fazla seans gerektirebilecek birkaç adımdan oluşur. Bu adımlar şunlardır:

İlk olarak, ön dişin arkasına veya azı dişlerinin veya küçük azıların kronlarına bir delik açılır.
Hastalıklı pulpa çıkarıldıktan (pulpektomi) sonra pulpa boşluğu ve kök kanalları temizlenir, büyütülür ve kanal dolgusu için şekillendirilir.
Birden fazla seansa ihtiyaç duyulursa, seanslar arasında dişi korumak için kurondaki deliğe geçici dolgu uygulanır.
Geçici dolgu daha sonra çıkarılır ve pulpa boşluğu ve kanal kalıcı olarak doldurulur. Kanalların her birine güta perka adı verilen konik, kauçuksu bir malzeme yerleştirilir ve genellikle çimento (yapıştırıcı) ile yerinde tutulur. Bazen yapısal destek için kanalın içine metal veya plastik bir çubuk yerleştirilebilir.
Son aşamada ise dişin doğal görünümünü ve şeklini eski haline getirmek için üzerine bir kuron yerleştirilir. Diş kırılmışsa, kuron yerleştirilmeden önce dişin onarılması için post uygulama gerekebilir.

Ücretsiz Randevu Alın!


[quform id="2" name="İletişim Formu"]

Ücretsiz Randevu Alın!

Familya Dent olarak ön muayenelerimiz tamamen ücretsiz yapmaktayız! Randevu için şimdi formu doldurun!