Ömer Faruk ŞAHİN


EDUCATION

I attended high school in Gümüşhane Mareşal Çakmak Anatolian Teacher High School between 2011-2015. I completed my dental faculty education at Ordu University Faculty of Dentistry between 2016-2021 with an average of 3.13/4.

WORK EXPERIENCES

After 2 years of internship training at the faculty, I have been working as a responsible manager and dentist in Private Familya Oral and Dental Health Polyclinic since January 2022.

COURSES AND CONGRESSES

International congress of oral implantologists certificate of participation - Prof.Dr.Ateş Parlar
26.10.2018

Certificate of participation for the upper jaw anterior region implant applications course - Association of Contemporary Dentists
27.01.2022

Implantology and digital process training certificate - Association of Contemporary Dentists
22.10.2022

Ömer Faruk ŞAHİN


EĞİTİM

Lise eğitimimi 2011-2015 yılları arasında Gümüşhane Mareşal Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladım. Fakülte eğitimimi 2016-2021 yılları arasında Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3.13/4 ortalama ile tamamladım.

İŞ DENEYİMİ

Fakültede 2 yıllık staj eğitiminin ardından Ocak 2022 tarihinden itibaren Özel Familya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde mesul müdür ve diş hekimi olarak çalışmaktayım.

KURSLAR VE KONGRELER

Uluslararası oral implantologlar kongresine katılım sertifikası - Prof.Dr.Ateş Parlar
26.10.2018

Üst çene ön bölge implant uygulamaları kursu katılım belgesi - Çağdaş Diş Hekimleri Derneği
27.01.2022

İmplantoloji ve dijital süreç eğitim sertifikası - Çağdaş Diş Hekimleri Derneği
22.10.2022

Get a Free Appointment!


[quform id="2" name="İletişim Formu"]

Get a Free Appointment!

As Familya Dent, we do our preliminary examinations completely free of charge! Fill out the form to make an appointment now!